Login

Kultur og struktur for kollektiv læring 2018 - 19

Ettåringene i barnehagen

Fra 2010 - 2012 har barnehagene gjennomført et prosjekt om ettåringene i barnehagen. Les prosjektrapporten her 

Last opp brosjyren her

Tilgivelse i barnehagen

Barnehagene deltar i 2012 - 14 i et prosjekt i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole, der målet er å se hvordan barnehagen praktiserer tilgivelse, som er en av de uttrykte verdiene i barnehagens allmenne formålsparagraf og samtidig en av de fire grunnverdiene Trondhjems Asylselskap har valgt i sin strategiplan.

 Et godt språkmiljø for alle barn

Vi har fått utviklingsmidler for 2014- 2015 fra Kvalitetsprogrammet for trondheimsbarnehagene til å gjennomføre et nytt felles prosjekt; "Et godt språkmiljø for alle barn", der vi vil sette fokus på barnehagen som språkarena gjennom felles kompetanseutvikling, refleksjonsgrupper og erfaringsdeling.

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS