Login

KONTAKT OSS

Styret 2018

Bjørn Gunnes, styreleder

E-post:blgunnes@online.no / 911 34 074  

Sissel Mørreaunet, nestleder

E-post: SisselMorreaunet@dmmh.no /959 79 505 

Stein Bratseth, medlem

E-post: stein@mot.no / 481 61 993

Birger Milian Myraunet

E-post: milian@getmail.no / 918 33 882

Lars Sigmund Løfsnæs, medlem

lars.sigmund@gmail.com / 917 43 187

Rita Myhre Johansen, ansattes representant

E-post: rmj@asylselskapet.no / 954 49 783

Ronny Nyheim Næss, ansattes representant

E-post: Ronny.nyheim@gmail.com / 958 34 032

 

Varamedlemmer:

 

Aud Kristin Saltvik Aasen

E-post: aud.kristin.saltvik.aasen@kirken.no

 

Eva Buch

E-post: evabuch23@gmail.com / 928 85 250

 

Jon Steinar Bjørgum

E-post: jsb@jsb.no / 920 92 302

 

Jon Sundan

E-post: jonsundan@hotmail.com / 467 91 443

 

Ildrid Kiplesund, vara ansattes representant

E-post: ildrid@gmail.com / 476 32 605

 

Grete Hyldmo, vara ansattes representant

E-post: gh@asylselskapet.no / 902 75 233

 

       

Administrasjonen

Kontor- og postadresse:Trondhjems Asylselskap, Prinsens gt. 10,A, 7012 TRONDHEIM

E-post: post@asylselskapet.no / 404 16 600                                                                                                                                       

Daglig leder:

Bente Elton Jacobsen

E-post: bej@asylselskapet.no / 98 43 46 34

Merkantil konsulent:
Berit Gravem Olsen
E-post:
bgo@asylselskapet.no /47 66 77 64

Faktura Adresse:

715@pbl.no     Trondhjems Asylselskap administrasjonen

006@pbl.no     Bakklandet barnehage

008@pbl.no     Barnehagen Dronning Mauds Minne

009@pbl.no     Lademoen barnehage

010@pbl.no     Midtbyen og Løkkan barnehager

011@pbl.no     Berg og Frydenberg barnehager

012@pbl.no     Domkirken og Barnas Hus barnehager

013@pbl.no     Byåsen kirkes barnehage

 For de som ikke kan sende elektronisk er adressen:

Barnehagens navn, v/PBL Regnskap AS, Prinsens gt 91, 8003  BODØ

 

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS