Login

17.MAI 2014 - GRUNNLOVSJUBILEET

Våre to eldtse barnehager, Midtbyen (1837) og Bakklandet (1840) deltok i historisk prosesjon

 

Bestyrerinne, direksjonsmedlem og tausa på Asylet

 

Midtbyen barnehage med sin fane

Bakklandets fane, laget til 150 årsjubileet i 1990

 

BEGYNNELSEN

Trondhjems Asylselskap, TA er en tradisjonsrik organisasjon, stiftet i 1827 som Selskapet de Nødlidendes venner. Det var byens velstående borgere, grosserere og kjøpmenn med fruer som tegnet seg som medlemmer, og som bisto fattige familier med klær, sko og mat. I 1837 besluttet selskapet å opprette Byens Asyl, en pleieskole for små barn i kong Cal Johans stiftelse. Snart kom også Ihlen Asyl, Bakklandet Asyl og Lademoen Asyl. Barneasylene ble fristed for barn, med både en pedagogisk funksjon, oppdragelse, lek og læring, en sosial funksjon, suppe, klær og sko, og en praktisk funksjon, å frigjøre mødre til å jobbe i den voksende industrien. Selskapet endret i 1858 navn til Trondhjems Asylselskap. Byens Asyl heter i dag Midtbyen barnehage og er byens og landets eldste barnehage.

I dag driver alle moderne barnehagedrift i tråd med lov, forskrifter og rammeplan.

Les mer om historien

JUBILEUM 1827 - 2007

5 november 2007 feiret Trondhjems Asylselskap 180 år og Midtbyen barnehage 170 år med en stor jubileumsforestilling i Erkebispegården.

Les biskopens tale

Trykk her for å se bilder fra jubileumsforestillingen.
Trykk her for å lese jubileumsskriftet.

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS