Login

ORGANISASJON

Om Trondhjems Asylselskap (TA)

Trondhjems Asylselskaps formål er å eie og driver barnehager med kristent verdigrunnlag. TA er en ideell organisasjon uten profittformål, som ikke tar ut utbytte, men bruker eventuelt overskudd til drift og vedlikehold av barnehagene. TA skal forvalte offentlige tilskudd i samsvar med forutsetningene og sikre en forsvarlig og forutsigbar drift av sine medlemsbarnehager, sin administrasjon og eiendommer.

TA har siden oppsigelsen av driftsavtalene med Trondheim kommune, med virkning fra 1.januar 2006, jobbet med utfordringer på mange områder, som blant annet økonomi, administrasjon og ledelse. De siste fem årene har TA derfor gjennomgått en omfattende organisasjonsutvikling. Vi kan med rette si at vi har vært i en grunderfase. Mange funksjoner som ble ivaretatt av Trondheim kommune, har nå TA selv ansvar for. Fra å være ledet av et frivillig styre med biskop / Undervisningsrådgiver i spissen, har organisasjonen i dag en lønnet administrasjon med daglig leder og merkantil konsulent for å ivareta eier- og driftsansvar for TA`s barnehager og eiendommer.

Trondhjems Asylselskaps er registrert som stiftelse med styret som øverste myndighet.Direksjonen, fungerer som et representantskap og møtes en gang i året til årsmøte. Daglig leder er saksbehandler for styret og for Direksjonen og er nærmeste overordnede for styrerne ved barnehagene.

Når det gjelder oppgaver og myndighet vises til vedtekter og til delegasjonsreglement.

 

TA - BARNEHAGENE

TA eier og driver syv barnehager (hvorav noen har flere hus):

Bakklandet barnehage
Barnehagen Dronning Mauds Minne
Byåsen kirkes barnehage
Domkirken og Barnas Hus barnehage
Lademoen barnehage
Midtbyen barnehage, inkludert avdeling Løkkan Barnehage 

Berg barnehage

Samarbeidsutvalget (SU)

Den enkelte barnehages SU består av to representanter fra hver av partene, ansatte, foreldre og eier. Eierrepresentantene i SU sitter også i Direksjonen. Den ene som representant og den andre som vara.

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS