Login

ÅRSPLAN

Årsplan er et dokument som alle barnehagene skal utarbeide og som har flere funksjoner, jfr. Lov om barnehage og Rammeplanen.

Årsplanen skal:

- sikre sammenheng i barns læring og opplevelse i barnehage

- være et arbeidsredskap for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning

- være utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet barnehagen

- være grunnlaget for kommunens tilsyn med barnehagen

- gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune og andre samarbeidspartnere

 Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

I Trondhjems Asylselskap deler vi årsplanen i to dele

En generell del som bygger på strategiplan for Trondhjems Asylselskap og som gir overordnede, felles føringer for alle barnehagene for perioden 2018-22. Les mer

En spesiell del som hver barnehage utvikler som en brosjyre for hvert barnehageår. Se den enkelte barnehages hjemmeside

STRATEGIPLAN

Trykk her for å laste ned strategiplan for Trondhjems Asylselskap 2018 - 2022

Trykk her for å laste ned strategiplan for Trondhjems Asylselskap 2014 - 2018

Trykk her for å laste ned strategiplan for Trondhjems Asylselskap 2010 - 2014

Trykk her for å laste ned strategiplan for Trondhjems Asylselskap 2007 - 2010

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS