Login

Generellt om stillinger i Trondhjems Asylselskap:

Søknader som mottas kan bli vurdert i forhold til andre ledige stillinger i Trondhjems Asylselskaps barnehager. Nærmere info om detre stillinger første stilingene finnes finn.no. Se også barnehagenes hjemmesider. 

Barnehagene i Trondhjems Asylselskap og bygger sitt arbeid på kristne grunnverdier. Alle medarbeidere må arbeide i samsvar med barnehagens grunnverdier og stillingsbeskrivelse. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges. Ved tilsetting må det legges fram politiattest, helseattest og pirquetprøve ved behov. Lønns og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Seks måneders prøvetid

Har du spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, så ta kontakt styrer i den enkelte barnehage

 

Ledig stilling som kokk / kjøkkenassistent i barnehagen Dronning Mauds Minne

80% fast stilling. Snarlig tiltredelse. Se utlysning på barnehagens egen side og på finn.no

 

Ledig stilling som assistent i familiebarnehageavdelinga ved Bakklandet barnehage

100% fast stilling  fra 1.01.2019. Se utlysning på barnehagens egen side

 

To ledige svangerskapsvikariat i Bakklandet barnehage

100% stilling som vikar for barnehagelærer på 3-6 årsavdeling fra 15.01.2019 

100% stilling som vikar for spesialpedagog på 3-6 årsavdeling fra 7.12.2018 til 13.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS