Login

Generellt om stillinger i Trondhjems Asylselskap:

Søknader som mottas kan bli vurdert i forhold til andre ledige stillinger i Trondhjems Asylselskaps barnehager. Nærmere info om detre stillinger første stilingene finnes finn.no. Se også barnehagenes hjemmesider. 

Barnehagene i Trondhjems Asylselskap og bygger sitt arbeid på kristne grunnverdier. Alle medarbeidere må arbeide i samsvar med barnehagens grunnverdier og stillingsbeskrivelse. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges. Ved tilsetting må det legges fram politiattest, helseattest og pirquetprøve ved behov. Lønns og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Seks måneders prøvetid

Har du spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, så ta kontakt styrer i den enkelte barnehage

 

Ledig stilling som assistent i familiebarnehageavdelinga ved Bakklandet barnehage

100% fast stilling  fra 1.01.2019. Se utlysning på barnehagens egen side

 

Ledig stilling som pedagogisk leder 3-6 årsavdeling Lademoen barnehage

100% fast stilling. Tiltredelse snarest og senest 01.03.2019. Se utlysning på barnehagens egen side.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS