Login

Det er for tiden ingen ledige stillinger i barnehagene våre.

 

Barnehagene i Trondhjems Asylselskap og bygger sitt arbeid på kristne grunnverdier. Alle medarbeidere må arbeide i samsvar med barnehagens grunnverdier og stillingsbeskrivelse. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.

 

Ved tilsetting må det legges fram politiattest, helseattest og pirquetprøve ved behov. Lønns og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Seks måneders prøvetid

 

Har du spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, så ta kontakt styrer i den enkelte barnehage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS