Login

Velkommen til Intranett for Asylselskapets barnehager.

Du trenger brukernavn og passord for å komme inn på dette området. Barnehagen har delt ut dette til deg. Hold brukernavn og passord for deg selv.

Brukernavn og passord skiftes minimum for hvert barnehageår

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS