Login

VELKOMMEN!

Velkommen til Trondhjems Asylselskaps hjemmesider.

Trondhjems Asylselskap er en ideell stiftelse som driver private barnehager i Trondheim.

Navnet er knyttet til barnehagehistorien her i Trondheim, der barneasylene var forløperne til dagens moderne barnehager. Vår eldste barnehage ble stiftet som Byens Asyl i 1837. I dag heter den Midtbyen barnehage og er både byens og landets eldste barnehage. Under denne barnehagen ligger i dag også Løkkan barnehage. De andre barnehagene våre er Bakklandet barnehage, Barnas Hus barnehage, Berg barnehage, Byåsen kirkes barnehage, barnehagen Dronning Mauds Minne, Domkirken barnehage og Lademoen barnehage. 

Trondhjems Asylselskap er både en tradisjonsbærende og en nytenkende organisasjon. Vi er tradisjonsbærende i det vi ønsker å videreføre tradisjonen fra barneasylene som vektla barnets egenverdi og gav plass for både omsorg, lek og læring. Gjennom våre barnehager ønsker vi å skape et fristed for barn og bidra til en god hverdag for både foreldre og barn.

Med utgangspunkt i visjonen; MULIGHETENES BARNEHAGER, vil vi være kreative og åpne for nye muligheter på alle områder av vår virksomhet, Vi ønsker å være en lærende organisasjon og fortsette å være i forkant når det gjelder utvikling og nytenkning innen barnehagesektoren i Trondheim.

Barnehagene har et kristent verdigrunnlag. Vi formidler innholdet i den kristne kulturarv, med vekt på høytidene og inviterer årlig alle Trondheimsbarnehagene til gudstjenesten, "Vårens vakreste eventyr" i Nidarosdomen.

Verdiene våre: TILGIVELSE, RESPEKT, ANSVAR OG MOT skal styre våre valg og fortelle hva som er forventet adferd av den enkelte og av organisasjonen.

Vårt BARNESYN er et syn på barnet som reflekterer barndommens egenverdi, tar barnet på alvor slik at det føler seg verdifullt og viktig for fellesskapet. "Vi ønsker å skape en verden av muligheter der barn til enhver tid kan få gleden av å mestre"(Kari Pape)

Vårt LÆRINGSSYN bygger på et helthetlig syn der omsorg, lek og læring er like viktige deler. Vi mener at leken har verdi i seg selv, som grunnlag for trivsel og meningsskaping. Vi legger vekt på å skape læringsmiljø der barn lærer selv gjennom erfaring, undring ogundersøkelse. "Det er kanskje mulig å lære uten å leke, men det er ikke mulig å leke uten å lære" (Kari Pape)

Vårt mål for DE VOKSNE I BARNEHAGEN er verdibevisste voksne med kontinuerlig fokus på egen yrkesrolle og utvikling av egen kompetanse. Vi ønsker tydelige og ansvarsfulle voksne, som ser hvert enkelt barn og møter det med en åpen, anerkjennende og lyttende holdning, som tar barn på alvor og som er aktive, nysgjerrige og lekne sammen med barna.

Midbyen barnehage i vinterprakt: 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS